Grafika przedstawia grupę cieszących się dzieci, trzymających dłonie w górze. Kolorowe koszulki. Białe tło zdjęcia. U góry grafiki widzimy napis POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ oraz hasła związane ze szkołą.

Dlaczego SP 56 w Krakowie?

Szkoła, zachęca do działania i czuwa nad urzeczywistnieniem przyjętych wartości, jest społecznością, która nawzajem uczy się i wspiera. Nauczyciel pełni w niej funkcje mentora i coacha. Zróżnicowane programy pomagają uczniom nie tylko korzystać z doświadczeń poprzednich pokoleń, ale także otwierać się na aktualne wyzwania cywilizacyjne. Dlatego też szkoła stawia na innowacje pedagogiczne, dzięki którym uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez działanie, staje się kreatywny, nie boi się eksperymentować.

Misja naszej szkoły

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” ~ Janusz Korczak

Misja szkoły oparta jest na koncepcji pracy szkoły wynikającej z kultury organizacyjnej. Placówka za główny cel swojego istnienia i działania stawia sobie stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. W koncepcję pracy szkoły w pełni wpisują się słowa Alberta Einsteina:

„Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość a nie jako specjalista”.

Wartości szkoły

Dobro

Podstawa to pokazanie dziecku prawdziwego dobra w życiu.

Piękno

Dostrzeżesz jak piękny może być świat, który Nas otacza.

Bezpieczeństwo

W naszej szkole dziecko poczuje się bezpiecznie i będzie mogło skupić się na rozwoju. Jest to dla nas priorytet podczas nauczania.

Odpowiedzialność

Nauka odpowiedzialności za swoje czyny i dokonania to jedna z doktryn naszej szkoły.

Prawda

Szczerość to podstawa w dobrej komunikacji pomiędzy ludźmi.

Współpraca

Różne osoby, jednak grunt to nauka współpracy w grupie i wzajemna pomoc.

Patriotyzm

Uświadomienie uczniom ich związku z Ojczyzną oraz potrzeby pielęgnowania względem niej, najszlachetniejszych wartości.

Tolerancja

Każdy z Nas jest inny – każdy ma takie samo prawo do nauki.

Zdjęcie przedstawia trzy zdjęcia otoczone różnymi grafikami związanymi ze szkołą. Na pierwszym widać uśmiechnięte dziecko w szkolnej Ławce. Drugie zdjęcie przedstawia fotografię budynku szkoły a trzecie przedstawia uśmiechnięte dziecko w szkolnej ławce rysujące na kartce

Procesowi kształtowania młodego człowieka towarzyszą rodzice i nauczyciele, którzy pełnią role raczej wspierające i wspomagające. Darzą oni ucznia zaufaniem, szacunkiem, dają poczucie bezpieczeństwa, co stanowi istotne źródło samorealizacji, radzenia sobie z problemami oraz wiary w siebie i swoje możliwości. Dzięki wartościom takim jak: prawda, dobro i piękno oraz demokratycznemu zarządzaniu i atmosferze akceptacji przy równoczesnych wysokich standardach wymagań szkoła kształtuje właściwe postawy wobec innych osób i świata. Tym samym stwarza ona uczniowi warunki do rozwoju na wielu płaszczyznach: intelektualnej, emocjonalnej, duchowej oraz fizycznej. W wyniku tego szkolę opuszcza nie tylko specjalista z wysokimi kompetencjami, ale przede wszystkim człowiek – jako harmonijna osobowość. Poprzez udział w projektach, współzawodnictwo sportowe, codzienną systematyczną pracę uczeń nabywa wewnętrznej dyscypliny, postawy uczciwości oraz umiejętności współpracy w grupie nastawionej na sukces i wysokie wyniki. Istotna dla szkoły jest wymiana doświadczeń oparta na współpracy z innymi podmiotami w Polsce i za granicą.

Polub nas na Facebooku

Zapraszamy serdecznie na nasz profil na Facebook, gdzie możecie znaleźć Państwo wiele ciekawych informacji na temat życia naszej szkoły. Zamieszczać również będziemy tam ogłoszenia dotyczące nadchodzących wydarzeń. Polajkuj Nas i bądź na bieżąco!

Skip to content