Nasza kadra pedagogiczna

Anna Bar

Nauczyciel języka angielskiego

E-mail: anna.bar@sp56.krakow.pl

Roman Baran

Nauczyciel historii

E-mail: baran.roman@sp56.krakow.pl

Bożena Beliczyńska-Roguszczak

Pedagog

E-mail: beliczynska.bozena@sp56.krakow.pl

Natalia Bielecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: bielecka.natalia@sp56.krakow.pl

Joanna Borczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: borczak.joanna@sp56.krakow.pl

Beata Chorąży

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail:beata.chorazy@sp56.krakow.pl

Aneta Duda

Nauczycielka matematyki

E-mail: aneta.duda@sp56.krakow.pl

Jolanta Gieniec

Nauczyciel języka polskiego

E-mail: jolanta.gieniec@sp56.krakow.pl

Renata Ciosek

Wychowawca świetlicy

E-mail: ciosek.renata@sp56.krakow.pl

Radosław Czaplak

Katecheta

E-mail: radoslaw.czaplak@sp56.krakow.pl

Marta Dygulska

Nauczyciel języka polskiego, języka polskiego jako obcego

E-mail: dygulska.marta@sp56.krakow.pl

Ewelina Iżycka-Hodurek

Nauczyciel języka polskiego

E-mail: ewelina.izycka_hodurek@sp56.krakow.pl

Iwona Dylewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: dylewska.iwona@sp56.krakow.pl

Angelika Fudali

Katecheta, logopeda

E-mail: fudali.angelika@sp56.krakow.pl

Maciej Gacek

Nauczyciel wychowania fizycznego

E-mail: gacek.maciej@sp56.krakow.pl

Paulina Orłowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: paulina.orlowska@sp56.krakow.pl

Agnieszka Gęborys

Nauczyciel języka angielskiego

E-mail: geborys.agnieszka@sp56.krakow.pl

Martyna Michalska

Nauczyciel języka polskiego

E-mail: martyna.michalska@sp56.krakow.pl

Agata Gońka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: gonka.agata@sp56.krakow.pl

Bernadetta Sokól

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: sokol.bernadetta@sp56.krakow.pl

Agnieszka Jurczak

Nauczyciel wychowania fizycznego

E-mail: jurczak.agnieszka@sp56.krakow.pl

Dominika Dobranowska

Nauczyciel zajęć tanecznych

E-mail: dominika.dobranowska@sp56.krakow.pl

Joanna Żuwała

Nauczyciel języka niemieckiego

E-mail: joanna.zuwala@sp56.krakow.pl

Anna Poznańska

Nauczyciel matematyki

E-mail: anna.poznanska@sp56.krakow.pl

Marcin Kożuch

Nauczyciel wychowania fizycznego

E-mail: kozuch.marcin@sp56.krakow.pl

Bożena Mieczyńska

Wychowawca świetlicy

E-mail: mieczynska.bozena@sp56.krakow.pl

Ewelina Mikuta

Nauczyciel matematyki

E-mail: ewelina.mikuta@sp56.krakow.pl

Tomasz Moździerz

Nauczyciel przyrody, biologii, chemii

E-mail: mozdzierz.tomasz@sp56.krakow.pl

Maciej Natanek

Doradca zawodowy

E-mail: maciej.natanek@sp56.krakow.pl

Monika Niemasik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: niemasik.monika@sp56.krakow.pl

Anna Kasperek

Nauczyciel etyki

E-mail: anna.kasperek@sp56.krakow.pl

Jakub Pyzik

Nauczyciel języka angielskiego

E-mail: jakub.pyzik@sp56.krakow.pl

Ramon Lodeiro Vales

Nauczyciel języka hiszpańskiego

E-mail: ramon.lv@sp56.krakow.pl

Dominika Kornicka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

E-mail: dominika.kornicka@sp56.krakow.pl

Renata Kozioł

Bibliotekarz

E-mail: renata.koziol@sp56.krakow.pl

Paweł Palusiński

Nauczyciel informatyki

E-mail: pawel.palusinski@sp56.krakow.pl

Angelika Mądry

Nauczyciel przyrody i geografii

E-mail: angelika.madry@sp56.krakow.pl

Katarzyna Chowaniec

Wychowawca świetlicy

E-mail: chowaniec.katarzyna@sp56.krakow.pl

Grażyna Saletnik

Nauczyciel EDB, geografii

E-mail: saletnik.grazyna@sp56.krakow.pl

Anna Stefan

Wychowawca świetlicy

E-mail: anna.stefan@sp56.krakow.pl

Lucyna Suder

Wychowawca świetlicy

E-mail: suder.lucyna@sp56.krakow.pl

Halina Szawlińska

Nauczyciel plastyki i muzyki

E-mail: szawlinska.halina@sp56.krakow.pl

Zofia Kaleta

Wychowawca w świetlicy szkolnej

E-mail: zofia.kaleta@sp56.krakow.pl

Monika Czyszczoń

Pedagog wspomagający

E-mail: monika.czyszczon@sp56.krakow.pl

Tetiana Kovalevska

Asystent Międzykulturowy

E-mail: tetiana.kovalevska@sp56.krakow.pl

Martyna Woszczyna

Nauczyciel języka angielskiego

E-mail: woszczyna.martyna@sp56.krakow.pl

Karolina Kulbicka

Nauczyciel historii

E-mail: karolina.kulbicka@sp56.krakow.pl

Wiktor Mętel

Nauczyciel techniki i matematyki

E-mail: wiktor.metel@sp56.krakow.pl

Magdalena Sarapuk-Kijak

Psycholog

E-mail: magdalena.sarapuk.kijak@sp56.krakow.pl

Robert Majka

Nauczyciel religii

E-mail: robert.majka@sp56.krakow.pl

Oksana Valuieva

Asystent Międzykulturowy

E-mail: oksana.valuieva@sp56.krakow.pl

Patrycja Klimasara

Nauczyciel języka polskiego

E-mail: patrycja.klimasara@sp56.krakow.pl

Miłosz Gabriel

Nauczyciel informatyki

E-mail: milosz.gabriel@sp56.krakow.pl

Anna Pawlus

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: anna.pawlus@sp56.krakow.pl

Elżbieta Nowicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: nowicka.elzbieta@sp56.krakow.pl

Przemysław Rusin

Nauczyciel matematyki

E-mail: przemyslaw.rusin@sp56.krakow.pl

Jakub Mróz

nauczyciel wychowania fizycznego

E-mail: Jakub.mroz@sp56.krakow.pl

Natalia Zaremba

Wychowawca w świetlicy szkolnej

E-mail: natalia.zaremba@sp56.krakow.pl

Agata Pasternak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

E-mail: agata.pasternak@sp56.krakow.pl

Katarzyna Łozińska

Wychowawca w świetlicy szkolnej

E-mail: katarzyna.lozinska@sp56.krakow.pl

Dariusz Grochola

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

E-mail: dariusz.grochola@sp56.krakow.pl

Skip to content