Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasza oferta edukacyjna

Kameralność – mała liczebność klas i przyjazna atmosfera.
Bezpieczeństwo – bezpieczne warunki do nauki, dostrzeganie potrzeb uczniów, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Innowacyjność – nowoczesny sprzęt dydaktyczny, sala komputerowa, sale wyposażone w tablice interaktywne i projektory multimedialne oraz innowacje pedagogiczne z języka angielskiego oraz fizyki.

Rzetelna edukacja – nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych i sportowych.
Zajęcia pozalekcyjne – zapewniamy rozwój uczniom organizując kółka zainteresowań i liczne zajęcia dodatkowe.
Wyjazdy – wycieczki rekreacyjne, zagraniczne, edukacyjne, zielone szkoły, obozy sportowe.
Wyżywienie – smaczne obiady przygotowane w naszej stołówce szkolnej.

Rodzice są partnerami – wspieramy ich w procesie wychowania i nauczania.

 

Edukacja

Wykształcona, doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna, wspierająca w rzetelnym przygotowaniu do dalszego etapu kształcenia.

 • wysoki poziom nauczania;
 • język hiszpański i język niemiecki do wyboru w klasie 7;
 • nowoczesne pracownie: językowa, biologiczna, fizyczno-chemiczna, informatyczna;
 • koła przedmiotowe;
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnią multimedialną;
 • praca z pakietem MS Office 365 Education – dostęp do zestawu praktycznych narzędzi dla pedagogów oraz uczniów – m.in. Outlook, Word, PowerPoint, Access, OneNote, Teams;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy, nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych różnego typu:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia rewalidacyjne.

 

Rozwój ucznia

Dzięki bogatej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych bezpłatnych i płatnych zajęciach dodatkowych:

 • zajęcia taneczne, sportowe, językowe F4M, ceramika, cheerleaders, robotyka, taekwon-do;
 • zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad.

Umożliwiamy udział w konkursach oraz zawodach sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz licznych imprezach kulturalnych.

Opieka i wychowanie

 • opieka w świetlicy szkolnej 6.30-17.00;
 • opieka zdrowotna: pielęgniarka szkolna.

Realizujemy programy i projekty zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz organizujemy różnego rodzaje akcje w świetlicy szkolnej.

 

Baza szkoły

 • przestronne, multimedialne sale wyposażone w komputer, projektor multimedialny, tablicę interaktywną;
 • sale klas I-II usytuowane na oddzielnym piętrze, dostosowane do potrzeb młodszych dzieci;
 • pracownia komputerowa z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów;
 • świetlica szkolna ze sprzętem audio/video i rzutnikiem.
 • dwie sale gimnastyczne (duża i mała);
 • dwa boiska wielofunkcyjne (duże i małe);

Rekrutacja elektroniczna – zapis do szkoły

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o możliwości zapisu do szkoły.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji ELEMENTO, który zostanie uruchomiony również 1 marca 2024r. Wnioski wypełnione w wersji papierowej, podpisane przez obojga rodziców, muszą być dostarczone do sekretariatu szkoły.

TERMINARZ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o Terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Skip to content