Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nasza oferta edukacyjna

Kameralność – mała liczebność klas i przyjazna atmosfera.
Bezpieczeństwo – bezpieczne warunki do nauki, dostrzeganie potrzeb uczniów, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Innowacyjność – nowoczesny sprzęt dydaktyczny, sala komputerowa, sale wyposażone w tablice interaktywne i projektory multimedialne oraz innowacje pedagogiczne z języka angielskiego oraz fizyki.

Rzetelna edukacja – nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych i sportowych.
Zajęcia pozalekcyjne – zapewniamy rozwój uczniom organizując kółka zainteresowań i liczne zajęcia dodatkowe.
Wyjazdy – wycieczki rekreacyjne, zagraniczne, edukacyjne, zielone szkoły, obozy sportowe.
Wyżywienie – smaczne obiady przygotowane w naszej stołówce szkolnej.

Rodzice są partnerami – wspieramy ich w procesie wychowania i nauczania.

 

Edukacja

Wykształcona, doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna, wspierająca w rzetelnym przygotowaniu do dalszego etapu kształcenia.

 • wysoki poziom nauczania;
 • język włoski i język niemiecki do wyboru w klasie 7;
 • nowoczesne pracownie: językowa, biologiczna, fizyczno-chemiczna, informatyczna;
 • koła przedmiotowe;
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnią multimedialną;
 • praca z pakietem MS Office 365 Education – dostęp do zestawu praktycznych narzędzi dla pedagogów oraz uczniów – m.in. Outlook, Word, PowerPoint, Access, OneNote, Teams;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy, nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych różnego typu:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia rewalidacyjne.

 

Rozwój ucznia

Dzięki bogatej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych bezpłatnych i płatnych zajęciach dodatkowych:

 • zajęcia teatralne, taneczne, sportowe, ceramika, cheerleaders, trening twórczego myślenia, robotyka, szachy, karate, taekwon-do;
 • zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad.

Umożliwiamy udział w konkursach oraz zawodach sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz licznych imprezach kulturalnych.

Opieka i wychowanie

 • opieka w świetlicy szkolnej 6.30-17.00;
 • opieka zdrowotna: pielęgniarka szkolna.

Realizujemy programy i projekty zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz organizujemy różnego rodzaje akcje w świetlicy szkolnej.

 

Baza szkoły

 • przestronne, multimedialne sale wyposażone w komputer, projektor multimedialny, tablicę interaktywną;
 • sale klas I-III usytuowane na oddzielnym piętrze, dostosowane do potrzeb młodszych dzieci;
 • pracownia komputerowa z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów;
 • świetlica szkolna ze sprzętem audio/video i rzutnikiem.
 • dwie sale gimnastyczne (duża i mała);
 • dwa boiska wielofunkcyjne (duże i małe);
 • plac zabaw;
 • duży teren zielony wokół szkoły;  w planach budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.
Druga strona ulotki szkolnej z hasłem POZNAJMY SIĘ oraz informacjami na temat szkoły.
Pierwsza strona ulotki szkolnej przedstawiająca opis szkoły, kilka sentencji na temat nacisku oraz możliwości jakie daje. Również zawarta jest informacja co szkoła oferuje.

Rekrutacja elektroniczna – zapis do szkoły

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o możliwości zapisu do szkoły.

WNIOSKI DOSTĘPNE POD TYM ADRESEM NALEŻY WYPEŁNIĆ, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ (KONIECZNE PODPISY OBOJGA RODZICÓW)

ORAZ DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY !!!

TERMINARZ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o Terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Skip to content